ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Scoresort ascending ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ถนนราชวงศ์ 33 5 4 3 3 5 2 5 5
2 ซอยสยามสแควร์ 7 30.5 3 4 3 3 5 4 4 3
3 ถนนจักรพงษ์ 30.5 5 4 3 3 5 2 4 4
4 ถนนยุคล 2 30.5 3 4 2 4 5 2 5 4
5 ถนนลาดหญ้า 30.5 4 3 3 3 5 2 5 4
6 ถนนพระรามที่ 1 30 5 2 2 4 5 4 4 3
7 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 29.5 5 1 3 3 5 5 4 2
8 ถนนสีลม 29.5 5 3 2 4 5 2 4 4
9 ถนนสุขุมวิท 29 5 3 2 3 5 2 5 3
10 ถนนตรีเพชร 29 5 3 3 3 5 1 5 3
11 ถนนหน้าพระธาตุ 29 4 1 2 4 5 4 5 2
12 ถนนพระอาทิตย์ 29 5 2 3 3 5 2 5 3
13 ถนนราชดำเนินใน 28.5 4 2 3 4 4 4 5 2
14 ถนนจักรเพชร 28.5 3 4 2 3 5 2 5 4
15 ถนนนเรศ 28.5 2 3 3 4 5 2 5 3
16 ซอยสยามสแควร์ 1 28.5 3 5 2 4 5 2 4 3
17 ถนนเยาวราช 28.5 2 4 2 3 5 2 5 4
18 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
19 ซอยวานิช 1 28 5 4 2 3 5 3 2 3
20 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 28 4 3 3 4 5 2 5 1
21 ถนนอิสรภาพ 28 2 4 2 4 5 2 5 3
22 ถนนดินสอ 28 5 4 3 2 5 1 5 2
23 ถนนอัษฎางค์ 28 5 4 2 3 5 2 4 2
24 ถนนบวรนิเวศน์ 28 5 1 3 3 5 2 5 3
25 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
26 ถนนโยธา 27.5 4 3 3 3 5 2 5 2
27 ถนนอโศกมนตรี 27.5 4 3 2 3 4 3 4 4
28 ถนนสี่พระยา 27.5 2 4 3 3 5 2 5 3
29 ถนนรางน้ำ 27.5 2 3 3 3 5 2 5 4
30 ถนนหลวง 27.5 4 3 2 3 5 2 5 2
31 ถนนบูรพา 27.5 1 5 3 4 5 1 5 3
32 ซอยเจริญกรุง 47/3 27.5 4 5 1 1 5 1 5 5
33 ถนนพาดสาย 27.5 5 4 1 3 5 3 2 3
34 ถนนพระสุเมรุ 27.5 4 3 3 3 5 2 4 3
35 ถนนสุนทรโกษา 27.5 3 4 2 4 5 2 5 2
36 ถนนมิตรภาพไทย-จีน 27.5 5 3 3 3 5 2 5 1
37 ถนนท่าดินแดง 27.5 1 4 2 4 5 2 5 3
38 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 27.5 5 1 1 3 5 5 5 1
39 ถนนทรงวาด 27.5 5 3 2 2 5 3 4 2
40 ถนนรามบุตรี 27 5 4 1 3 5 1 4 3
41 ซอยเกษมสันต์ 2 27 5 2 1 3 5 4 4 3
42 ซอยสีหบุรานุกิจ 15 (ซอยตลาดใหม่) 27 1 5 2 1 5 3 4 5
43 ถนนสุรวงศ์ 27 3 3 3 2 5 2 5 3
44 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 27 5 2 2 3 4 4 2 3
45 ถนนพหลโยธิน 27 3 3 2 3 5 2 4 4
46 ถนนกรุงเกษม 27 4 3 2 3 5 2 5 2
47 ถนนพญาไท 27 4 1 3 3 5 3 5 2
48 ถนนอังรีดูนังต์ 27 4 2 2 4 4 4 4 2
49 ซอยจอมสมบูรณ์ 27 1 5 1 4 5 2 5 3
50 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 27 4 2 2 3 5 2 5 3
51 ซอยสยามสแควร์ 2 26.5 3 5 2 4 5 2 2 3
52 ถนนมหาราช 26.5 3 2 2 4 4 3 4 3
53 ถนนอินทรพิทักษ์ 26.5 3 4 2 3 5 1 5 2
54 ถนนจรัสเมือง 26.5 1 4 2 3 5 4 5 2
55 ถนนประดิพัทธิ์ 26.5 1 3 2 3 5 2 5 4
56 ซอยคาวบอย 26.5 5 4 2 2 5 1 2 5
57 ซอยสยามสแควร์ 3 26.5 1 5 2 4 5 2 4 3
58 ซอยเจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล) 26.5 1 3 5 2 5 1 5 4
59 ตรอกวัดกุศลสมาคร 26.5 5 2 1 4 3 5 2 3
60 ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) 26.5 3 4 1 2 5 3 5 3
61 ถนนตานี 26.5 5 5 1 2 5 1 2 5
62 ถนนทรงสวัสดิ์ 26.5 4 3 3 1 5 2 4 4
63 ถนนเจริญเมือง 26 1 4 2 3 5 4 4 2
64 ถนนวังหลัง 26 1 3 3 3 5 2 4 4
65 ถนนเดโช 26 2 3 3 2 5 3 5 2
66 ถนนหน้าพระลาน 26 3 1 2 4 5 3 5 1
67 ถนนเพลินจิต 26 3 2 1 4 5 2 5 3
68 ถนนมหาพฤฒาราม 26 5 2 1 3 5 2 5 2
69 ถนนสิบสามห้าง 26 1 4 2 4 5 1 5 3
70 ถนนเจริญกรุง 26 2 3 3 2 5 2 4 4
71 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ 26 2 4 1 3 5 2 5 3
72 ถนนราชินี 26 4 2 2 3 4 3 5 2
73 ถนนคอนแวนต์ 26 4 2 2 4 4 2 4 3
74 ถนนจรัสเวียง 25.5 2 4 2 2 5 2 3 4
75 ถนนปั้น 25.5 5 2 1 2 5 2 4 3
76 ถนนหลังสวน 25.5 2 1 2 4 5 2 5 3
77 ถนนสุรศักดิ์ 25.5 3 2 3 2 5 2 5 3
78 ถนนสนามไชย 25.5 3 1 2 4 4 3 4 3
79 ถนนสามเสน 25.5 2 3 3 3 5 2 4 3
80 ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) 25.5 4 5 2 3 5 1 2 3
81 ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) 25.5 4 4 1 2 5 1 5 3
82 ถนนนครราชสีมา 25.5 4 1 3 3 5 2 5 2
83 ถนนเยาวพานิชย์ 25.5 4 4 1 3 5 2 2 4
84 ถนนศาลาแดง 25.5 4 2 1 3 5 1 5 3
85 ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) 25 2 2 1 3 5 2 5 3
86 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
87 ถนนพาหุรัด 25 1 5 3 3 5 1 2 4
88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 25 5 2 3 4 3 2 3 2
89 ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) 25 5 4 1 3 4 1 2 5
90 ซอยราชวิถี 11 25 1 4 1 4 5 2 2 5
91 ถนนกัลยาณไมตรี 25 5 1 3 2 4 4 4 1
92 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3
93 ซอยสยามสแควร์ 11 25 4 4 1 4 5 3 1 3
94 ซอยสาทร 10 (ซอยศึกษาวิทยา 1) 25 4 2 2 2 5 3 4 2
95 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 25 1 4 1 4 5 3 5 2
96 ถนนเจริญนคร 25 1 3 2 3 5 2 5 3
97 ถนนมหานคร 25 1 2 4 2 5 2 5 3
98 ถนนบรรทัดทอง 25 1 4 2 2 5 3 5 2
99 ถนนราชปรารภ 25 1 4 1 4 5 2 4 3
100 ถนนศิริพงษ์ 25 5 2 2 4 5 2 1 2

Pages