ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรมsort ascending
1 ซอยคาวบอย 26.5 5 4 2 2 5 1 2 5
2 ซอยราชวิถี 11 25 1 4 1 4 5 2 2 5
3 ซอยเจริญกรุง 49 (ตรอกโต๊ะ) 19 1 4 1 2 2 1 2 5
4 ซอยสีหบุรานุกิจ 13 (ซอยวนาทิพย์) 22 1 4 1 1 5 2 2 5
5 ซอยเจริญกรุง 47/3 27.5 4 5 1 1 5 1 5 5
6 ซอยสีลม 6 (ซอยทานตะวัน) 21 3 4 1 1 2 3 2 5
7 ซอยสีหบุรานุกิจ 15 (ซอยตลาดใหม่) 27 1 5 2 1 5 3 4 5
8 ถนนราชวงศ์ 33 5 4 3 3 5 2 5 5
9 ถนนไกรสีห์ 21.5 1 3 1 4 4 1 2 5
10 ซอยราชวิถี 13 21 1 2 1 4 4 2 2 5
11 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
12 ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 22 1 4 1 1 5 3 1 5
13 ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) 25 5 4 1 3 4 1 2 5
14 ถนนตานี 26.5 5 5 1 2 5 1 2 5
15 ถนนจักรพงษ์ 30.5 5 4 3 3 5 2 4 4
16 ถนนสีหบุรานุกิจ 23 1 4 1 3 4 3 2 4
17 ถนนจรูญเวียง 22 1 2 3 2 4 1 4 4
18 ถนนวังหลัง 26 1 3 3 3 5 2 4 4
19 ถนนพีรพงษ์ 21 1 4 1 3 5 1 2 4
20 ถนนศรีเวียง 24 1 2 2 2 5 2 5 4
21 ซอยเจริญกรุง 14 (ซอยกันมาตุยาราม) 21.5 1 4 1 2 5 2 2 4
22 ถนนท้ายวัง 21.5 1 1 2 3 2 2 5 4
23 ถนนผดุงด้าว 20.5 1 5 1 3 3 1 2 4
24 ถนนพาหุรัด 25 1 5 3 3 5 1 2 4
25 ถนนยุคล 2 30.5 3 4 2 4 5 2 5 4
26 ซอยดำเนินกลางใต้ 20 2 2 2 3 3 2 2 4
27 ซอยดำเนินกลางเหนือ 18.5 1 2 1 1 3 3 2 4
28 ถนนอโศกมนตรี 27.5 4 3 2 3 4 3 4 4
29 ซอยเจริญกรุง 40 (ซอยบูรพา) 16.5 1 3 1 2 2 1 2 4
30 ถนนจรัสเวียง 25.5 2 4 2 2 5 2 3 4
31 ตรอกสาเก 22.5 2 1 1 3 5 2 4 4
32 ถนนบ้านหม้อ 22.5 1 4 2 1 5 1 3 4
33 ซอยอนุมานราชธน 21.5 1 2 1 2 4 2 4 4
34 ซอยเจริญกรุง 44 (ซอยตลาดหลวง) 20.5 1 4 1 2 5 1 1 4
35 ซอยอารีย์ 1 22.5 1 2 1 3 5 1 5 4
36 ถนนประดิพัทธิ์ 26.5 1 3 2 3 5 2 5 4
37 ซอยลาดพร้าว 119 (ซอยศรีอยุธยา) 19.5 1 3 1 3 4 1 1 4
38 ซอยราชวิถี 16 (ซอยบัณดิษฐ์) 16 1 3 1 3 1 1 2 4
39 ซอยสีลม 20 (ซอยประดิษฐ์) 22 1 3 1 3 5 1 3 4
40 ถนนเจริญกรุง 26 2 3 3 2 5 2 4 4
41 ซอยสุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) 24 1 3 2 1 5 2 5 4
42 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 1 (ซอย 100 ปี สยามสมาคม) 23.5 2 2 3 2 4 2 4 4
43 ซอยเอกมัย 7 (ซอยปานตา 1) 16.5 1 2 2 1 2 2 2 4
44 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 19.5 1 3 3 2 2 2 2 4
45 ถนนเจริญเวียง 24 1 4 2 2 5 3 3 4
46 ถนนทรงสวัสดิ์ 26.5 4 3 3 1 5 2 4 4
47 ซอยทองหล่อ 18 (ซอยโพธิบุตร) 17 3 2 1 1 1 2 2 4
48 ถนนเยาวพานิชย์ 25.5 4 4 1 3 5 2 2 4
49 ถนนมหาจักร 22.5 1 4 1 3 5 1 2 4
50 ซอยเจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล) 26.5 1 3 5 2 5 1 5 4
51 ถนนเพาะพานิชย์ 22 1 4 2 3 5 1 1 4
52 ถนนพหลโยธิน 27 3 3 2 3 5 2 4 4
53 ซอยลาดพร้าว 123 (ซอยสวัสดิ์รักษา) 16.5 1 3 1 2 2 1 2 4
54 ถนนรางน้ำ 27.5 2 3 3 3 5 2 5 4
55 ถนนลาดหญ้า 30.5 4 3 3 3 5 2 5 4
56 ถนนศิริอำมาตย์ 15 1 1 1 2 1 2 2 4
57 ซอยราชปรารภ 3 22 1 5 1 4 5 1 1 4
58 ถนนเยาวราช 28.5 2 4 2 3 5 2 5 4
59 ซอยทานตะวัน 20 1 3 2 2 4 2 2 4
60 ซอยราชวิถี 12 21 1 4 1 3 4 2 1 4
61 ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) 24 2 2 1 2 5 2 5 4
62 ซอยวังหลัง 1 (ตรอกวังหลัง) 22 1 4 1 3 5 1 2 4
63 ซอยมเหสักข์ 2 24 1 4 1 2 5 4 2 4
64 ซอยหน้าวัดหัวลำโพง 16.5 1 1 1 2 3 1 3 4
65 ซอยประดิพัทธิ์ 20 (ซอยกอเตย) 18.5 1 2 1 2 3 1 4 4
66 ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) 21.5 1 4 1 3 5 1 2 4
67 ซอยมเหสักข์ 3 23 1 4 2 2 5 1 2 4
68 ถนนดำรงรักษ์ 24.5 1 2 2 3 5 2 5 4
69 ซอยนาคดำรงค์ 1 20 1 3 1 2 5 1 2 4
70 ซอยสุขุมวิท 95 21.5 1 4 2 2 5 1 1 4
71 ซอยประดิษฐ์ 21.5 1 3 2 1 5 2 2 4
72 ซอยราชปรารภ 1 19.5 1 3 1 3 5 1 1 4
73 ซอยเกษมสันต์ 3 23 4 2 1 3 3 3 3 4
74 ซอยราชวิถี 10 21 1 3 2 3 3 1 2 4
75 ซอยเกษมสันต์ 1 22 3 2 1 2 4 2 3 4
76 ถนนจักรเพชร 28.5 3 4 2 3 5 2 5 4
77 ถนนสีลม 29.5 5 3 2 4 5 2 4 4
78 ซอยราชวิถี 5 (ซอยสุภัทรผล) 16.5 1 3 1 2 3 1 1 4
79 ซอยเจริญกรุง 46 (ซอยบ้านอู่) 21.5 2 3 1 3 4 2 2 4
80 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 19.5 1 3 1 3 3 1 3 4
81 ซอยราชดำริ 1 19 1 3 1 3 3 1 2 4
82 ซอยสีหบุรานุกิจ 11 (ซอยจตุพร) 23.5 1 4 2 1 5 4 2 4
83 ซอยสุวินทวงศ์ 6 (ซอยจตุพร) 20 1 2 3 1 2 4 3 4
84 ซอยสีหบุรานุกิจ 20 21 1 3 1 2 5 2 2 4
85 ซอยพิบูลวัฒนา 5 23 1 3 1 2 5 3 3 4
86 ซอยมเหสักข์ 1 20 1 4 1 2 5 1 1 4
87 ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) 23 4 1 1 1 5 1 5 4
88 ถนนบูรณศาสตร์ 24 3 3 2 2 4 2 3 4
89 ซอยราชปรารภ 2 (ซอยสำราญ) 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
90 ซอยเทวีวรญาติ 20.5 1 4 1 3 5 1 2 3
91 ถนนรัชดาภิเษก 20 3 3 2 3 2 2 2 3
92 ถนนราชปรารภ 25 1 4 1 4 5 2 4 3
93 ซอยรองเมือง 5 21 1 4 1 3 5 1 2 3
94 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 1 14 1 1 1 2 2 1 2 3
95 ซอยต้นสน 24.5 2 1 1 4 5 2 5 3
96 ซอยเกษมสันต์ 2 27 5 2 1 3 5 4 4 3
97 ถนนมหาราช 26.5 3 2 2 4 4 3 4 3
98 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
99 ซอยท่ากลาง 17.5 1 3 1 4 2 1 2 3
100 ซอยเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ 4 13 1 2 1 3 1 1 1 3

Pages