ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียวsort ascending กิจกรรม
1 ซอยสาทร 2 (ซอยศาลาแดง) 20 1 2 1 3 5 1 5 2
2 ซอยอารีย์ 1 22.5 1 2 1 3 5 1 5 4
3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 21 2 3 1 3 4 1 5 2
4 ซอยสว่าง 9 21.5 1 4 1 3 5 1 5 1
5 ซอยหลังสวน 1 20 1 1 1 3 5 1 5 2
6 ซอยหลังวัดหัวลำโพง 21.5 1 3 1 2 4 1 5 3
7 ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) 24 2 2 2 4 5 1 5 2
8 ซอยเพชรบุรี 34 (ซอยชิดลม) 20.5 2 1 2 2 5 1 5 1
9 ซอยลาดหญ้า 17/1 20.5 1 1 1 3 5 1 5 3
10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 3 (ซอยโรงหนังไทยรามา) 18 1 3 1 1 5 1 5 1
11 ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) 23 4 1 1 1 5 1 5 4
12 ซอยสีลม 26 (ซอยปราโมทย์) 20 1 2 2 1 5 3 5 1
13 ซอยสุขุมวิท 14 (ซอยแพรกสามัคคี) 22 3 2 1 1 4 3 5 3
14 ซอยอนุมานราชธน 1 19.5 1 1 1 3 5 1 5 2
15 ซอยเจริญรัถ 3 (ซอยวิเศษสรรค์) 19 1 1 1 2 5 1 5 2
16 ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 6 21.5 3 2 1 3 4 1 5 2
17 ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) 23.5 2 2 1 3 5 2 5 2
18 ซอยพหลโยธิน 9 (ซอยสีฟ้า) 22.5 2 1 1 3 5 2 5 2
19 ซอยเยาวราช 1 (ถนนเจริญพานิชย์) 23 1 3 3 3 5 2 5 1
20 ซอยราชวิถี 3 (ซอยชัยสมรภูมิ) 21 1 2 1 2 5 2 5 2
21 ซอยลาดหญ้า 6 (ซอยวิเศษสรรค์) 19.5 1 1 1 2 5 1 5 2
22 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 20 20.5 1 3 1 3 5 1 5 1
23 ซอยสายลม 1 20.5 1 1 2 3 4 2 5 1
24 ซอยหลานหลวง 2 (ซอยคลองถมจุลนาค) 23 1 3 1 2 5 3 5 2
25 ซอยเจ้าสัวสอน 18.5 1 2 1 1 5 1 5 1
26 ถนนราชินี 26 4 2 2 3 4 3 5 2
27 ถนนสุขุมวิท 29 5 3 2 3 5 2 5 3
28 ซอยชำนาญอักษร 21 1 2 1 2 5 2 5 2
29 ถนนประชาชื่น 19 1 1 1 2 5 2 5 1
30 ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) 24 2 3 1 2 5 2 5 3
31 ถนนอิสรภาพ 28 2 4 2 4 5 2 5 3
32 ซอยประชุม 20 1 3 1 1 5 1 5 3
33 ซอยเทศบาลรังรักษ์ใต้ 7 22 1 2 2 2 5 2 5 2
34 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 20.5 1 2 1 3 5 2 5 1
35 ถนนอู่ทองใน 22 1 1 2 4 5 2 5 1
36 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ 22.5 1 2 1 2 5 3 5 3
37 ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) 25 2 2 1 3 5 2 5 3
38 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ 24.5 2 2 2 2 5 3 5 3
39 ซอยประดิพัทธิ์ 10 (ซอยประชานิมิตร) 24 1 2 3 2 5 3 5 3
40 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 22 3 1 1 4 5 1 5 1
41 ซอยราชวิถี 15 (ซอยเสนารักษ์) 20 1 2 1 1 5 1 5 3
42 ซอยเจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล) 26.5 1 3 5 2 5 1 5 4
43 ซอยเจริญนคร 14/2 (ซอยแกรนด์ทาวเวอร์อินน์) 21 4 1 1 3 5 1 5 1
44 ซอยลาดหญ้า 21 19.5 1 3 1 3 4 1 5 1
45 ซอยศรีอยุธยา 7 (ซอยชวกุล) 22.5 4 1 1 2 5 3 5 1
46 ซอยเศรษฐการ 18 1 1 1 2 5 1 5 1
47 ซอยชิดลม 22.5 1 2 2 2 5 1 5 3
48 ซอยทองหล่อ 10 (ซอยเจริญสุข) 22 2 1 2 2 5 2 5 2
49 ซอยสารภี 2 23 4 3 2 2 4 1 5 1
50 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 25 1 4 1 4 5 3 5 2
51 ซอยแก้วฟ้า 20.5 1 3 1 2 3 1 5 3
52 ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) 22.5 2 1 1 3 5 2 5 2
53 ซอยปราโมทย์ 19.5 1 2 1 2 5 1 5 1
54 ซอยข้างโรงหนังโอเดียน 19.5 1 3 1 2 5 1 5 1
55 ซอยคลองถมปทุมคงคา 22.5 1 3 3 3 5 1 5 1
56 ถนนลาดหญ้า 30.5 4 3 3 3 5 2 5 4
57 ซอยต้นสน 24.5 2 1 1 4 5 2 5 3
58 ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) 24 2 1 2 3 5 3 5 2
59 ซอยจอมสมบูรณ์ 27 1 5 1 4 5 2 5 3
60 ถนนสี่พระยา 27.5 2 4 3 3 5 2 5 3
61 ซอยสุขุมวิท 18 (ซอยพิชิต) 24 1 3 2 1 5 2 5 4
62 ซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 23 1 1 3 1 5 3 5 3
63 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 27.5 5 1 1 3 5 5 5 1
64 ถนนเจริญนคร 25 1 3 2 3 5 2 5 3
65 ซอยรามบุตรี 24.5 5 1 1 2 5 2 5 2
66 ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) 23 1 2 1 3 5 2 5 3
67 ซอยจุฬาลงกรณ์ 40 21 1 3 1 3 5 1 5 1
68 ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) 24 2 2 3 2 5 2 5 2
69 ถนนจักรเพชร 28.5 3 4 2 3 5 2 5 4
70 ถนนกรุงเกษม 27 4 3 2 3 5 2 5 2
71 ถนนดำรงรักษ์ 24.5 1 2 2 3 5 2 5 4
72 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 27 4 2 2 3 5 2 5 3
73 ถนนเจ้าฟ้า 23 2 1 1 4 5 2 5 1
74 ถนนเจริญรัถ 23.5 1 4 1 2 5 1 5 3
75 ซอยพหลโยธิน 6 (ซอยเฉลิมลาภ) 20.5 2 2 2 2 4 1 5 2
76 ถนนตรีเพชร 29 5 3 3 3 5 1 5 3
77 ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) 26.5 3 4 1 2 5 3 5 3
78 ถนนท่าดินแดง 27.5 1 4 2 4 5 2 5 3
79 ซอยเจริญนคร 14 (ราษฎร์ร่วมเจริญ) 21 1 3 1 2 5 1 5 2
80 ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) 23.5 1 2 3 3 5 1 5 3
81 ถนนบรรทัดทอง 25 1 4 2 2 5 3 5 2
82 ถนนนครราชสีมา 25.5 4 1 3 3 5 2 5 2
83 ซอยเจริญนคร 14 (ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) 20 1 4 1 1 5 1 5 1
84 ซอยรัชดาภิเษก 8 (ซอยใช้บุญมี) 20 1 1 1 1 5 3 5 2
85 ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) 25.5 4 4 1 2 5 1 5 3
86 ซอยเจริญกรุง 47/3 27.5 4 5 1 1 5 1 5 5
87 ซอยสวนมะลิ 1 23.5 2 3 1 3 5 1 5 2
88 ถนนโยธี 21 1 1 2 3 5 2 5 1
89 ถนนพญาไท 27 4 1 3 3 5 3 5 2
90 ถนนเพชรบุรี 23.5 1 2 2 3 5 2 5 2
91 ถนนมหาพฤฒาราม 26 5 2 1 3 5 2 5 2
92 ถนนเยาวราช 28.5 2 4 2 3 5 2 5 4
93 ซอยสันติภาพ 1 24.5 1 4 1 3 5 2 5 3
94 ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) 24 2 2 1 2 5 2 5 4
95 ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) 19 1 2 1 2 5 1 5 1
96 ถนนสุรวงศ์ 27 3 3 3 2 5 2 5 3
97 ถนน ณ ระนอง 22 1 3 2 3 5 1 5 1
98 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 22.5 1 2 1 5 4 2 5 1
99 ซอยอารีย์ 4 (ฝั่งเหนือ) 20.5 1 2 1 3 5 1 5 2
100 ซอยอารีย์ 2 21 1 2 2 3 5 1 5 2

Pages