ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวังsort ascending ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ซอยลาดหญ้า 2 (ซอยสารภี 3) 16.5 1 5 1 2 2 1 2 2
2 ซอยท่าดินแดง 16 17 1 5 1 3 2 1 2 2
3 ซอยท่าดินแดง 1 (ซอยประทีปเสน) 18.5 1 5 1 3 2 1 4 1
4 ซอยวังหลัง 13 (ซอยวัฒนา) 16.5 1 5 2 3 2 1 1 1
5 ซอยบ้านดอกไม้ 20 1 5 2 1 5 1 2 2
6 ถนนพระพิทักษ์ 23 1 5 3 3 5 1 2 3
7 ซอยสยามสแควร์ 3 26.5 1 5 2 4 5 2 4 3
8 ซอยเติมทรัพย์ 21.5 1 5 1 4 2 2 4 1
9 ถนนพาหุรัด 25 1 5 3 3 5 1 2 4
10 ซอยสีหบุรานุกิจ 15 (ซอยตลาดใหม่) 27 1 5 2 1 5 3 4 5
11 ซอยเจริญกรุง 45/1 19 1 5 1 2 5 1 2 2
12 ซอยสยามสแควร์ 2 26.5 3 5 2 4 5 2 2 3
13 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
14 ถนนบูรพา 27.5 1 5 3 4 5 1 5 3
15 ซอยรัชดาภิเษก 7/1 19.5 1 5 1 2 5 1 2 2
16 ซอยสยามสแควร์ 1 28.5 3 5 2 4 5 2 4 3
17 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 24.5 1 5 2 3 5 2 3 3
18 ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 19.5 1 5 1 3 5 1 1 2
19 ซอยท่าดินแดง 11 (ซอยเฉลิมช่างชน) 19.5 1 5 1 3 3 3 2 1
20 ซอยเจริญกรุง 47/3 27.5 4 5 1 1 5 1 5 5
21 ถนนตานี 26.5 5 5 1 2 5 1 2 5
22 ซอยเจริญนคร 14 แยก 23 (ซอยบ้านใหม่) 17.5 1 5 1 1 5 1 1 2
23 ซอยรัชดาภิเษก 11 (ซอย 15 สิงหา) 18.5 1 5 1 1 5 1 2 2
24 ซอยยศเส 20.5 1 5 1 2 5 1 2 3
25 ซอยพระนคเรศ 21 1 5 1 3 4 1 4 1
26 ซอยไพบูลย์สมบัติ 23 4 5 1 3 5 1 1 3
27 ซอยจอมสมบูรณ์ 27 1 5 1 4 5 2 5 3
28 ซอยราชปรารภ 3 22 1 5 1 4 5 1 1 4
29 ตรอกดิลกจันทร์ 20 1 5 1 3 5 1 3 1
30 ถนนวิวัฒน์เวียง 23.5 1 5 3 3 5 1 2 3
31 ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) 25.5 4 5 2 3 5 1 2 3
32 ซอยรัชดาภิเษก 15 (ซอยล้อมสมบูรณ์) 21 1 5 1 2 5 2 1 3
33 ซอยลาดพร้าว 1 (ซอยสังขะวัฒนะ 1) 21 1 5 1 1 5 2 2 3
34 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 แยก 1 15 1 5 1 3 1 1 1 2
35 ตรอกสองพี่น้อง 17.5 1 5 2 3 2 1 2 1
36 ถนนเฉลิมเขต 4 21.5 1 5 1 4 5 1 2 2
37 ถนนผดุงด้าว 20.5 1 5 1 3 3 1 2 4
38 ซอยเทอดไท 33 แยก 4 (ซอยมณีรัตน์) 16.5 1 5 1 2 4 1 1 1
39 ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18 1 5 1 2 5 1 1 1
40 ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) 19.5 1 5 1 2 5 1 2 2
41 ซอยเจริญนคร 5/1 19 1 5 1 2 5 1 2 1
42 ซอยรองเมือง 1 19.5 1 4 1 4 5 1 1 2
43 ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) 16.5 1 4 1 2 4 1 1 2
44 ซอยมหรรณพ 2 (ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์) 19 1 4 1 3 5 1 2 2
45 ซอยเพชรบุรี 19 (ซอยจุลดิศ) 19.5 1 4 1 2 5 1 2 3
46 ถนนสว่าง 18 1 4 1 3 3 1 3 1
47 ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า) 21.5 1 4 1 3 5 1 2 4
48 ซอยมเหสักข์ 2 24 1 4 1 2 5 4 2 4
49 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 2 (ซอยรองเมือง 1) 17.5 1 4 1 3 5 1 1 1
50 ซอยชัยมงคล 1 16 1 4 1 3 2 1 2 1
51 ตรอกหลังวัดหัวลำโพง 15.5 1 4 1 3 1 1 1 3
52 ซอยสยามสแควร์ 11 25 4 4 1 4 5 3 1 3
53 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
54 ซอยเปาประสิทธิ์ 17 1 4 1 3 5 1 1 1
55 ซอยบ้านบาตร 18.5 1 4 1 2 5 1 2 1
56 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 25 1 4 1 4 5 3 5 2
57 ซอยวังหลัง 11 15.5 1 4 1 3 2 1 1 2
58 ซอยพุทธโอสถ 20 1 4 1 3 4 2 2 2
59 ซอยรองเมือง 5 21 1 4 1 3 5 1 2 3
60 ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) 17 1 4 1 3 2 1 2 2
61 ซอยเทวีวรญาติ 20.5 1 4 1 3 5 1 2 3
62 ถนนราชปรารภ 25 1 4 1 4 5 2 4 3
63 ถนนเยาวราช 28.5 2 4 2 3 5 2 5 4
64 ซอยอิสรภาพ 10 (สารภี 1) 20.5 1 4 3 3 3 2 3 1
65 ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 18.5 1 4 1 4 5 1 1 1
66 ซอยผลิตผล 22 3 4 1 3 5 1 1 3
67 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 4 (ซอยรองเมือง 2) 17 1 4 1 3 5 1 1 1
68 ซอยมเหสักข์ 3 23 1 4 2 2 5 1 2 4
69 ซอยสันติภาพ 1 24.5 1 4 1 3 5 2 5 3
70 ซอยสองพระ 21.5 1 4 1 4 4 1 4 1
71 ซอยท่าดินแดง 13 (ซอยสะพานยาว) 21 1 4 1 3 5 1 3 3
72 ซอยสีหบุรานุกิจ 16 (ซอยโรงเรียนมีนบุรีศึกษา) 18 1 4 1 3 2 3 2 1
73 ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 22 1 4 1 1 5 3 1 5
74 ถนนบำรุงเมือง 24 2 4 3 3 4 2 4 1
75 ซอยเจริญรัถ 1 (สารภี 3) 15 1 4 1 1 3 1 2 1
76 ซอยเจริญนคร 14 (ซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) 20 1 4 1 1 5 1 5 1
77 ซอยเจริญกรุง 67 (ซอยแสงจันทร์) 18.5 1 4 1 2 4 1 2 3
78 ซอยเจริญนคร 14 แยก 12 (ซอยตุ๊กตา) 18 1 4 1 3 5 1 2 1
79 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 (ซอยตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) 20.5 1 4 2 3 5 1 3 1
80 ซอยเจริญกรุง 49 (ตรอกโต๊ะ) 19 1 4 1 2 2 1 2 5
81 ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) 25 5 4 1 3 4 1 2 5
82 ตรอกหมอเพชรพลอย 13.5 1 4 1 3 1 1 1 1
83 ถนนนครสวรรค์ 19.5 1 4 2 3 2 2 2 2
84 ถนนบรรทัดทอง 25 1 4 2 2 5 3 5 2
85 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 (ซอยศาลเจ้าอาเหนียว) 15 1 4 1 2 2 1 2 1
86 ซอยเจริญนคร 13 (ซอยดูเม็กซ์) 15 1 4 1 2 2 1 2 1
87 ถนนบริพัตร 22 1 4 1 3 5 2 3 2
88 ซอยเจริญกรุง 56 14 1 4 1 3 2 1 1 1
89 ซอยเจริญนคร 14 แยก 25 (ซอยเทียมบุญยัง) 15.5 1 4 1 1 5 1 1 1
90 ซอยสวนมะลิ 2 20 1 4 1 4 5 1 1 2
91 ซอยเทอดไท 33 19 1 4 2 1 4 2 1 3
92 ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) 26.5 3 4 1 2 5 3 5 3
93 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3
94 ซอยสุขุมวิท 95 21.5 1 4 2 2 5 1 1 4
95 ซอยเจริญกรุง 36 (ซอยโรงภาษี) 15.5 1 4 1 1 3 1 2 1
96 ซอยเจริญนคร 10 (ซอยโพธิ์สุวรรณ) 18.5 1 4 1 2 5 1 2 2
97 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) 20.5 1 4 1 3 5 2 2 2
98 ถนนพระรามที่ 4 20 2 4 3 4 1 2 2 2
99 ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) 25.5 4 4 1 2 5 1 5 3
100 ซอยเจริญกรุง 44 (ซอยตลาดหลวง) 20.5 1 4 1 2 5 1 1 4

Pages