ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่างsort ascending สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ซอยเพชรบุรี 15 แยก 1 18.5 5 1 1 1 5 3 1 1
2 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 22 (ซอยมั่นสิน 3) 17 5 1 1 1 3 2 2 1
3 ถนนจักรพงษ์ 30.5 5 4 3 3 5 2 4 4
4 ซอยสีลม 13 (ตรอกไวตี) 18 5 1 1 1 3 2 2 2
5 ซอยสาทร 14 (ซอยสามภูมิ) 20.5 5 2 2 1 2 3 3 2
6 ซอยปทุมคงคา 24.5 5 3 1 3 5 1 4 2
7 ถนนสาทรใต้ 22.5 5 3 1 3 4 2 2 2
8 ถนนสีลม 29.5 5 3 2 4 5 2 4 4
9 ซอยสีลม 30 (ซอยปราโมทย์) 21.5 5 1 2 2 3 1 4 3
10 ถนนอัษฎางค์ 28 5 4 2 3 5 2 4 2
11 ถนนทรงวาด 27.5 5 3 2 2 5 3 4 2
12 ถนนแพร่งนรา 23.5 5 4 1 3 5 1 2 2
13 ถนนมหาพฤฒาราม 26 5 2 1 3 5 2 5 2
14 ซอยปราโมทย์ 2 18 5 2 1 1 4 1 2 2
15 ถนนพาดสาย 27.5 5 4 1 3 5 3 2 3
16 ถนนศิริพงษ์ 25 5 2 2 4 5 2 1 2
17 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 27 5 2 2 3 4 4 2 3
18 ถนนสาทรเหนือ 23 5 3 1 3 4 2 2 2
19 ถนนราชดำเนินกลาง 23 5 3 1 4 2 2 3 2
20 ซอยเกษมสันต์ 2 27 5 2 1 3 5 4 4 3
21 ซอยอรุณอมรินทร์ 18 (ตรอกวัดระฆัง) 20 5 3 1 3 2 1 3 1
22 ถนนสุขุมวิท 29 5 3 2 3 5 2 5 3
23 ถนนบวรนิเวศน์ 28 5 1 3 3 5 2 5 3
24 ถนนพระรามที่ 1 30 5 2 2 4 5 4 4 3
25 ซอยสีลม 11 (ตรอกตำบีชา) 19 5 1 2 1 3 2 2 2
26 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
27 ถนนประมวญ 22 5 1 3 2 3 1 3 3
28 ซอยรามบุตรี 24.5 5 1 1 2 5 2 5 2
29 ถนนปั้น 25.5 5 2 1 2 5 2 4 3
30 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 27.5 5 1 1 3 5 5 5 1
31 ซอยเพชรบุรี 11 แยก 2 19.5 5 2 1 1 5 1 1 3
32 ถนนพระอาทิตย์ 29 5 2 3 3 5 2 5 3
33 ถนนมิตรภาพไทย-จีน 27.5 5 3 3 3 5 2 5 1
34 ถนนราชวงศ์ 33 5 4 3 3 5 2 5 5
35 ซอยศรีอยุธยา 10 (ซอยโปลาลิต) 19.5 5 1 1 1 4 1 4 1
36 ซอยเจริญกรุง 38 (ซอยชาเตอร์แบงค์) 21 5 3 2 2 2 1 2 3
37 ตรอกวัดกุศลสมาคร 26.5 5 2 1 4 3 5 2 3
38 ตรอกเฟร์เซอร์แอนด์นิฟ 22 5 3 1 1 3 4 3 2
39 ซอยอาเนี้ยเก็ง 23.5 5 4 1 3 5 1 1 3
40 ซอยอร่ามศรี 14.5 5 1 1 1 3 1 1 1
41 ซอยอัครนิธิ 15.5 5 1 1 1 2 1 2 2
42 ถนนลูกหลวง 18 5 1 1 4 1 2 1 2
43 ซอยเพชรบุรี 7 (ซอยสุเหร่า) 20 5 2 1 1 5 2 2 1
44 ซอยคาวบอย 26.5 5 4 2 2 5 1 2 5
45 ถนนกัลยาณไมตรี 25 5 1 3 2 4 4 4 1
46 ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 29.5 5 1 3 3 5 5 4 2
47 ซอยเจริญกรุง 50 (ซอยเกษร) 25 5 4 1 3 4 1 2 5
48 ถนนดินสอ 28 5 4 3 2 5 1 5 2
49 ซอยเจริญนคร 14 แยก 1 23.5 5 2 3 3 4 1 4 1
50 ซอยวานิช 1 28 5 4 2 3 5 3 2 3
51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 25 5 2 3 4 3 2 3 2
52 ซอยศรีอยุธยา 12 (ซอยเลิศปัญญา) 22.5 5 1 3 1 3 3 3 2
53 ถนนรามบุตรี 27 5 4 1 3 5 1 4 3
54 ถนนตรีเพชร 29 5 3 3 3 5 1 5 3
55 ซอยเพชรบุรี 15 (ซอยสมประสงค์ 3) 20 5 2 2 1 4 2 2 1
56 ซอยเพชรบุรี 3 (ซอยเกียรติคุณ) 15.5 5 1 1 1 2 1 2 1
57 ซอยสยามสแควร์ 4 23 5 3 1 2 2 5 1 3
58 ถนนตานี 26.5 5 5 1 2 5 1 2 5
59 ซอยปราโมทย์ 1/1 20 4 1 1 1 5 2 2 3
60 ซอยปราโมทย์ 1 (ตรอกตันง่วนส่วย) 23 4 2 3 1 5 2 3 3
61 ซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี 4 16.5 4 2 1 3 2 1 2 1
62 ซอยน้อมจิตต์ 16 4 1 1 1 4 1 2 1
63 ซอยน้อมจิตร 16 4 1 1 1 4 1 2 1
64 ซอยสยามสแควร์ 11 25 4 4 1 4 5 3 1 3
65 ซอยเพชรบุรี 13 (ซอยสมประสงค์ 2) 17.5 4 1 2 1 3 2 2 2
66 ซอยเจริญนคร 14/2 (ซอยแกรนด์ทาวเวอร์อินน์) 21 4 1 1 3 5 1 5 1
67 ซอยศรีอยุธยา 7 (ซอยชวกุล) 22.5 4 1 1 2 5 3 5 1
68 ซอยศรีอยุธยา 3 (ซอยปานเทพ) 13.5 4 1 1 1 2 1 2 1
69 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 4 (สารภี 1) 20 4 3 3 3 2 1 3 1
70 ถนนประชาธิปก 24 4 3 2 4 3 2 3 2
71 ถนนทรงสวัสดิ์ 26.5 4 3 3 1 5 2 4 4
72 ซอยเจริญกรุง 47/3 27.5 4 5 1 1 5 1 5 5
73 ซอยเจริญกรุง 42/1 (ซอยวัดสวนพลู) 25.5 4 4 1 2 5 1 5 3
74 ถนนเยาวพานิชย์ 25.5 4 4 1 3 5 2 2 4
75 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
76 ซอยสามเสน 2 24 4 3 1 3 5 1 4 2
77 ซอยเยาวราช 11 (ซอยอิสรานุภาพ) 25.5 4 5 2 3 5 1 2 3
78 ถนนลาดหญ้า 30.5 4 3 3 3 5 2 5 4
79 ซอยเพชรบุรี 9 (ซอยราชเทวี) 15.5 4 1 1 2 2 1 2 2
80 ซอยว.ค. เพชรบุรี 16 4 2 2 1 3 1 1 1
81 ซอยเกษมสันต์ 3 23 4 2 1 3 3 3 3 4
82 ถนนราชินี 26 4 2 2 3 4 3 5 2
83 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
84 ซอยไพบูลย์สมบัติ 23 4 5 1 3 5 1 1 3
85 ถนนคอนแวนต์ 26 4 2 2 4 4 2 4 3
86 ซอยเพชรบุรี 13 แยก 1 18.5 4 2 1 1 5 1 1 3
87 ซอยเพชรบุรี 13 แยก 2 16.5 4 1 1 1 3 2 1 3
88 ซอยสีลม 19 (ตรอกเวช) 23 4 1 1 1 5 1 5 4
89 ถนนพญาไท 27 4 1 3 3 5 3 5 2
90 ซอยไมตรีวานิชย์ 24.5 4 3 4 3 5 1 2 2
91 ซอยสุกร 1 22 4 3 1 2 5 1 4 1
92 ถนนนครราชสีมา 25.5 4 1 3 3 5 2 5 2
93 ซอยประดิษฐชัย 18.5 4 3 1 2 2 1 2 2
94 ซอยวังหลัง 2 (ซอยวัดวิเศษการ) 16.5 4 3 1 3 1 2 1 1
95 ซอยสารภี 2 23 4 3 2 2 4 1 5 1
96 ซอยสุขุมวิท 13 (ซอยแสงจันทร์) 20.5 4 2 1 1 3 2 4 3
97 ซอยสีลม 21 (ซอยธนวัฒน์) 23 4 2 1 3 3 3 3 3
98 ซอยพหลโยธิน 19 (ซอยเขมไชย) 19.5 4 1 3 1 2 2 2 3
99 ซอยเพชรบุรี 11 (สมประสงค์ 1) 16 4 1 1 1 2 2 2 2
100 ซอยศาลาต้นจันทน์ 15.5 4 2 1 3 1 1 2 1

Pages