ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐาน ร่มเงาsort ascending อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ถนนสี่พระยา 27.5 2 4 3 3 5 2 5 3
2 ซอยสยามสแควร์ 8 28 4 3 5 2 5 3 2 3
3 ซอยคาวบอย 26.5 5 4 2 2 5 1 2 5
4 ซอยจุฬาลงกรณ์ 36 19 1 1 1 3 5 3 2 2
5 ถนนประชาชื่น 19 1 1 1 2 5 2 5 1
6 ถนนอัษฎางค์ 28 5 4 2 3 5 2 4 2
7 ซอยไพบูลย์สมบัติ 23 4 5 1 3 5 1 1 3
8 ซอยคลองถมปทุมคงคา 22.5 1 3 3 3 5 1 5 1
9 ซอยจุฬาลงกรณ์ 34 20.5 1 2 1 3 5 3 2 3
10 ซอยจอมสมบูรณ์ 27 1 5 1 4 5 2 5 3
11 ถนนทรงเสริม 13.5 1 2 1 1 5 1 1 1
12 ซอย 6 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 1 3 1 2 5 1 2 2
13 ถนนสุขุมวิท 29 5 3 2 3 5 2 5 3
14 ถนนสุรวงศ์ 27 3 3 3 2 5 2 5 3
15 ถนนตรีเพชร 29 5 3 3 3 5 1 5 3
16 ซอย 1 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17 1 3 1 3 5 1 1 2
17 ซอย 2 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 19.5 1 5 1 3 5 1 1 2
18 ซอยข้างวัดปทุมคงคา 17.5 1 2 1 2 5 1 4 1
19 ซอยจุฬาลงกรณ์ 20 19 1 2 1 3 5 3 2 1
20 ซอยเกษมสันต์ 2 27 5 2 1 3 5 4 4 3
21 ถนนราชปรารภ 25 1 4 1 4 5 2 4 3
22 ถนนลาดหญ้า 30.5 4 3 3 3 5 2 5 4
23 ซอยข้างโรงหนังโอเดียน 19.5 1 3 1 2 5 1 5 1
24 ซอยจุฬาลงกรณ์ 26 20.5 1 4 1 3 5 3 2 1
25 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 25 1 4 1 4 5 3 5 2
26 ซอยจุฬาลงกรณ์ 28 21 1 4 1 3 5 3 2 1
27 ซอย 3 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18 1 5 1 2 5 1 1 1
28 ถนนนครราชสีมา 25.5 4 1 3 3 5 2 5 2
29 ถนนบริพัตร 22 1 4 1 3 5 2 3 2
30 ซอยกำจายเอี่ยมสุรีย์ 18.5 1 3 1 2 5 1 3 2
31 ถนนจักรเพชร 28.5 3 4 2 3 5 2 5 4
32 ซอยจันทน์ 42 (ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา) 20.5 1 2 1 2 5 2 4 3
33 ซอยจุฬาลงกรณ์ 32 22 1 4 1 3 5 3 2 2
34 ซอย 5 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
35 ถนนเพชรบุรี 23.5 1 2 2 3 5 2 5 2
36 ถนนพหลโยธิน 27 3 3 2 3 5 2 4 4
37 ถนนมหาพฤฒาราม 26 5 2 1 3 5 2 5 2
38 ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
39 ซอย 8 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
40 ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) 23 1 2 1 3 5 2 5 3
41 ถนนเจริญกรุง 26 2 3 3 2 5 2 4 4
42 ถนนมังกร 25 4 4 1 3 5 2 2 3
43 ซอยเจริญนคร 8 (ซอยศิริรัตนบุษบง) 19.5 1 5 1 2 5 1 2 2
44 ถนนดำรงรักษ์ 24.5 1 2 2 3 5 2 5 4
45 ซอยพหลโยธิน 11 (ซอยเสนาร่วม) 24 2 1 2 3 5 3 5 2
46 ถนนเยาวราช 28.5 2 4 2 3 5 2 5 4
47 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ 22.5 1 2 1 2 5 3 5 3
48 ซอยกรุงธนบุรี 1 (ซอยสารภี 3) 17 1 3 1 1 5 1 3 1
49 ถนนสีลม 29.5 5 3 2 4 5 2 4 4
50 ถนนท่าดินแดง 27.5 1 4 2 4 5 2 5 3
51 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ 24.5 2 2 2 2 5 3 5 3
52 ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) 22.5 2 1 1 3 5 2 5 2
53 ซอยปราโมทย์ 19.5 1 2 1 2 5 1 5 1
54 ถนนทรงวาด 27.5 5 3 2 2 5 3 4 2
55 ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 16 1 1 1 4 5 1 1 1
56 ถนนบรรทัดทอง 25 1 4 2 2 5 3 5 2
57 ซอยต้นสน 24.5 2 1 1 4 5 2 5 3
58 ซอยมเหสักข์ 1 20 1 4 1 2 5 1 1 4
59 ซอยรองเมือง 5 21 1 4 1 3 5 1 2 3
60 ซอยรัชดาภิเษก 4 (ซอยวัดสุทธาวาส) 16 1 2 1 1 5 2 1 2
61 ซอยเทวีวรญาติ 20.5 1 4 1 3 5 1 2 3
62 ถนนพระรามที่ 1 30 5 2 2 4 5 4 4 3
63 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 27.5 5 1 1 3 5 5 5 1
64 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 27 4 2 2 3 5 2 5 3
65 ซอยรามบุตรี 24.5 5 1 1 2 5 2 5 2
66 ซอยจุฬาลงกรณ์ 38 19.5 1 3 1 3 5 1 4 1
67 ซอยจุฬาลงกรณ์ 40 21 1 3 1 3 5 1 5 1
68 ซอยสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) 24 2 2 3 2 5 2 5 2
69 ซอย 4 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 18.5 2 4 1 2 5 1 1 1
70 ถนนพญาไท 27 4 1 3 3 5 3 5 2
71 ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 16 1 1 1 1 5 2 2 1
72 ถนน ณ ระนอง 22 1 3 2 3 5 1 5 1
73 ถนนกรุงเกษม 27 4 3 2 3 5 2 5 2
74 ถนนข้าวหลาม 22.5 1 3 3 3 5 2 4 1
75 ซอยเจริญนคร 10 (ซอยโพธิ์สุวรรณ) 18.5 1 4 1 2 5 1 2 2
76 ถนนข้าวสาร 28 5 5 1 3 5 2 2 5
77 ซอยสีลม 23 (ซอยวิจารณ์) 26.5 3 4 1 2 5 3 5 3
78 ซอยวานิช 2 19 2 2 1 2 5 2 2 2
79 ซอยเจริญนคร 14 (ราษฎร์ร่วมเจริญ) 21 1 3 1 2 5 1 5 2
80 ซอยศาลาแดง 1 (ซอยก๊อตเช่) 23.5 1 2 3 3 5 1 5 3
81 ซอยจุฬาลงกรณ์ 5 22.5 1 2 1 3 5 4 4 2
82 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 (ซอยตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) 20.5 1 4 2 3 5 1 3 1
83 ซอยเจริญนคร 14 แยก 24 (ซอยเย็นจิตร) 14.5 1 1 1 3 5 1 1 1
84 ถนนเจริญนคร 25 1 3 2 3 5 2 5 3
85 ซอยพิบูลวัฒนา 5 23 1 3 1 2 5 3 3 4
86 ซอยสุขุมวิท 95 21.5 1 4 2 2 5 1 1 4
87 ซอยสวนมะลิ 1 23.5 2 3 1 3 5 1 5 2
88 ซอยสีหบุรานุกิจ 15/1 22 1 4 1 1 5 3 1 5
89 ถนนเจริญรัถ 23.5 1 4 1 2 5 1 5 3
90 ซอยสวนมะลิ 2 20 1 4 1 4 5 1 1 2
91 ถนนเจ้าฟ้า 23 2 1 1 4 5 2 5 1
92 ถนนโยธี 21 1 1 2 3 5 2 5 1
93 ซอยสันติภาพ 1 24.5 1 4 1 3 5 2 5 3
94 ซอยสาทร 12 (ซอยศึกษาวิทยา 2) 24 2 2 1 2 5 2 5 4
95 ซอยสามเสน 3 (ซอยสามพระยา) 19 1 2 1 2 5 1 5 1
96 ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 18.5 1 4 1 4 5 1 1 1
97 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 8 (ซอยรองเมือง 4) 20.5 1 4 1 3 5 2 2 2
98 ถนนตะนาว 25 3 4 3 3 5 2 2 3
99 ซอย 7 (ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย) 17.5 1 3 1 3 5 1 2 1
100 ซอยสยามสแควร์ 9 20 1 4 1 3 5 1 1 3

Pages