ความปลอดภัย
ความสะดวก
ความมีชีวิตชีวา
Ranking ชื่อถนน Walkability Score ความสว่าง สายตาเฝ้าระวัง ความปลอดภัย สันฐานsort ascending ร่มเงา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความเขียว กิจกรรม
1 ซอยกุฎีจีน 13.5 1 2 1 5 1 1 1 1
2 ซอยราชปรารภ 8 (ซอยวัฒนวงศ์) 18 1 3 1 5 2 1 2 2
3 ถนนราชพฤกษ์ 17 1 2 1 5 3 1 2 1
4 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 22.5 1 2 1 5 4 2 5 1
5 ถนนจักรวรรดิ์ 14 1 3 1 5 1 1 1 1
6 ถนนท่าเรือ 1 19.5 1 1 1 4 5 1 5 1
7 ถนนยุคล 2 30.5 3 4 2 4 5 2 5 4
8 ถนนตรีมิตร 24 1 3 2 4 5 2 5 1
9 ถนนจารุเมือง 20 1 3 2 4 3 3 2 1
10 ซอยสยามสแควร์ 3 26.5 1 5 2 4 5 2 4 3
11 ถนนประชาธิปก 24 4 3 2 4 3 2 3 2
12 ถนนราชดำเนินใน 28.5 4 2 3 4 4 4 5 2
13 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 28 4 3 3 4 5 2 5 1
14 ถนนอังรีดูนังต์ 27 4 2 2 4 4 4 4 2
15 ถนนเฉลิมเขต 3 21.5 1 4 1 4 5 1 2 2
16 ซอยพิบูลวัฒนา 2 21.5 1 2 1 4 4 3 4 2
17 ซอยเจริญกรุง 12 (ซอยบำรุงรัฐ) 21.5 1 4 1 4 5 1 2 3
18 ซอยเพชรบุรี 21 (ซอยกาญจนา) 18 1 3 1 4 2 1 2 3
19 ซอยรองเมือง 1 19.5 1 4 1 4 5 1 1 2
20 ซอยสยามสแควร์ 1 28.5 3 5 2 4 5 2 4 3
21 ตรอกสะพานยาว 21.5 1 3 1 4 5 1 4 2
22 ถนนคอนแวนต์ 26 4 2 2 4 4 2 4 3
23 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 25 5 2 3 4 3 2 3 2
24 ถนนบูรพา 27.5 1 5 3 4 5 1 5 3
25 ถนนพระจันทร์ 24 1 2 2 4 5 3 5 2
26 ถนนเพลินจิต 26 3 2 1 4 5 2 5 3
27 ถนนวรจักร 18 1 4 2 4 1 2 1 2
28 ถนนวิทยุ 21 1 1 2 4 4 2 4 2
29 ถนนสุนทรโกษา 27.5 3 4 2 4 5 2 5 2
30 ถนนหลังสวน 25.5 2 1 2 4 5 2 5 3
31 ถนนสะพานพุทธ 21.5 1 3 1 4 4 1 4 3
32 ถนนราชดำเนินกลาง 23 5 3 1 4 2 2 3 2
33 ถนนสีลม 29.5 5 3 2 4 5 2 4 4
34 ซอยจุฬาลงกรณ์ 18 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
35 ซอยจินดาถวิล 24 1 4 2 4 4 2 3 3
36 ซอยจุฬาลงกรณ์ 6 19 1 3 1 4 2 3 2 2
37 ซอยโปริสภา 23 1 1 3 4 5 3 4 1
38 ซอยพหลโยธิน 2 (ซอยกาญจนาคม) 24 2 2 2 4 5 1 5 2
39 ซอยอรรถกวี 17 1 3 1 4 2 2 2 2
40 ซอยราชปรารภ 3 22 1 5 1 4 5 1 1 4
41 ซอยราชวิถี 13 21 1 2 1 4 4 2 2 5
42 ซอยลาดพร้าว 117 (ซอยร่วมจิตร) 16 1 3 1 4 2 1 2 1
43 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอารีย์) 15.5 1 2 1 4 2 1 2 2
44 ซอยอรรถกระวี 3 13 1 2 1 4 1 1 1 1
45 ซอยหมู่บ้านสุขุมวิทการ์เด้นซิตี้ 12 1 2 1 4 1 1 1 1
46 ถนนไกรสีห์ 21.5 1 3 1 4 4 1 2 5
47 ถนนดิสมาร์ค 19 1 3 1 4 5 1 2 1
48 ถนนท่าเรือ 2 13.5 1 1 1 4 2 1 2 1
49 ถนนนเรศ 28.5 2 3 3 4 5 2 5 3
50 ถนนนิคมมักกะสัน 21.5 1 2 2 4 5 1 5 1
51 ถนนมหาราช 26.5 3 2 2 4 4 3 4 3
52 ถนนพญาไม้ 23 1 1 3 4 5 2 5 1
53 ซอยชินมาศ 14 1 2 1 4 2 1 1 1
54 ถนนพระรามที่ 3 18.5 3 3 1 4 3 2 1 1
55 ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 16 1 1 1 4 5 1 1 1
56 ถนนราชดำเนินนอก 21.5 4 2 1 4 2 2 5 1
57 ซอยต้นสน 24.5 2 1 1 4 5 2 5 3
58 ถนนศิริพงษ์ 25 5 2 2 4 5 2 1 2
59 ถนนสิบสามห้าง 26 1 4 2 4 5 1 5 3
60 ถนนอนันตนาค 22 3 3 1 4 4 1 2 3
61 ถนนหน้าพระธาตุ 29 4 1 2 4 5 4 5 2
62 ถนนหน้าพระลาน 26 3 1 2 4 5 3 5 1
63 ถนนสนามไชย 25.5 3 1 2 4 4 3 4 3
64 ถนนราชดำริ 21 3 3 2 4 2 2 2 2
65 ซอยราชวิถี 18 (ซอยวัดมะกอก) 17.5 1 2 1 4 2 2 2 3
66 ถนนราชปรารภ 25 1 4 1 4 5 2 4 3
67 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 25 1 4 1 4 5 3 5 2
68 ถนนลูกหลวง 18 5 1 1 4 1 2 1 2
69 ถนนกรุงธนบุรี 20 3 2 2 4 3 2 2 1
70 ซอยจอมสมบูรณ์ 27 1 5 1 4 5 2 5 3
71 ถนนอู่ทองใน 22 1 1 2 4 5 2 5 1
72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 24 21.5 1 3 1 4 5 3 2 2
73 ถนนอิสรภาพ 28 2 4 2 4 5 2 5 3
74 ซอยจุฬาลงกรณ์ 30 20.5 1 3 1 4 5 3 2 1
75 ซอยเติมทรัพย์ 21.5 1 5 1 4 2 2 4 1
76 ซอยท่ากลาง 17.5 1 3 1 4 2 1 2 3
77 ซอยสยามสแควร์ 11 25 4 4 1 4 5 3 1 3
78 ถนนเจ้าฟ้า 23 2 1 1 4 5 2 5 1
79 ซอยสยามสแควร์ 2 26.5 3 5 2 4 5 2 2 3
80 ถนนพระรามที่ 1 30 5 2 2 4 5 4 4 3
81 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 22 3 1 1 4 5 1 5 1
82 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 18.5 1 1 1 4 4 1 4 1
83 ถนนท่าดินแดง 27.5 1 4 2 4 5 2 5 3
84 ซอยราชวิถี 11 25 1 4 1 4 5 2 2 5
85 ซอยโรงยา 18.5 1 3 2 4 2 1 2 3
86 ซอยลาดพร้าว 1/1 18.5 1 4 1 4 3 1 2 2
87 ถนนพระรามที่ 4 20 2 4 3 4 1 2 2 2
88 ซอยสุกร 2 21 1 2 1 4 5 2 4 1
89 ซอยไผ่สิงห์โต 15 1 1 1 4 2 2 2 1
90 ซอยสวนมะลิ 2 20 1 4 1 4 5 1 1 2
91 ถนนเฉลิมเขต 4 21.5 1 5 1 4 5 1 2 2
92 ซอยสองพระ 21.5 1 4 1 4 4 1 4 1
93 ซอยอิสรภาพ 44 (ซอยแสงศึกษา) 24 2 1 2 4 5 2 4 2
94 ตรอกวัดกุศลสมาคร 26.5 5 2 1 4 3 5 2 3
95 ซอยจุฬาลงกรณ์ 3 18.5 1 4 1 4 5 1 1 1
96 ถนนเชียงใหม่ 24 1 3 1 4 5 2 5 2
97 ซอยราชปรารภ 2 (ซอยสำราญ) 16.5 1 3 1 3 2 1 2 3
98 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 (ซอยพิบูลวัฒนา 2) 15 1 2 1 3 2 1 4 1
99 ซอยเทวีวรญาติ 20.5 1 4 1 3 5 1 2 3
100 ซอยท่าดินแดง 14 (ซอยสะพานยาว) 17 1 4 1 3 2 1 2 2

Pages